• Szeged város - 2014
  Kothencz János önkormányzati képviselő
 • Szeged Város
  Kothencz János önkormányzati képviselő
 • Szeged Város
  Kothencz János önkormányzati képviselő
 • Szeged város
  Kothencz János önkormányzati képviselő

A szegedi embereknek kiszámíthatóbb, biztonságos jövő és jobb élet kell

A szegedi embereknek kiszámíthatóbb, biztonságos jövő és jobb élet kell
Valóban igaz, Szegeden egyre többen értik meg, hogy a jelenlegi városvezetés már a múlt. Botka ígéretei mögött napjainkra már nincs semmilyen erő. Ez nem szimpátia vagy ellenszenv kérdése, hanem tény. Mint ahogyan az is, hogy Kothencz az egyetlen vetélytársa a jelenlegi városvezetésnek, amely valóban képes megtartani azt, amit ígér, ugyanis mögötte ott áll a kormány ereje.
Szeged sikeres gazdasági jövője azon áll vagy bukik, hogy képes-e a város vezetése összehangolni a fejlesztési elképzeléseit a kormányprogrammal. Botka László erre nem képes. Politikai beállítottsága miatt maga is bevallja, hogy képtelen elfogadni a kormány politikáját. Erre a magatartásra nem lehet jövőt építeni. Ezzel szemben a Kothencz János által vezetett összefogás programját a kormányzat ismeri és támogatja. Ezt az elmúlt két hónapban a kormány több tagja is kimondta Szegeden. Kothencz János már most eredményesen lobbizik, igyekszik a szegediekért mindent kiharcolni. A Botka-féle ellenségeskedéssel nem jut előre a város. Kothencz együttműködésére viszont igen.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter üdvözölte Kothencz János gazdasági programját. Mint mondta: a kormány a következő időszakban a magyar vállalkozásokat fogja erősíteni – Kothencz ugyanezt akarja megvalósítani helyben. „Szegeden is a kis- és középvállalkozások támogatását tűzték ki célul. Kothencz János programjának támogatásával Szegedet is egy előremutató, fejlődő pályára állíthatják az itt élők októberben” – fogalmazott a miniszter. Méltatta a jobboldal polgármesterjelöltjének küldetéstudatát, és biztosította őt a partneri együttműködés lehetőségéről.

Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere, nemcsak hogy támogatja Kothencz szociálpolitikáját, de kimondta: a szakmai tudáson és érzékenységen alapuló, Szegedi modell nevű program valóban példa lehet az ország számára is.

Trócsányi László igazságügyi miniszter mintának nevezte azt az önkéntes munkát, amelyet Kothencz János közel húsz éve végez. Ennek komoly szerepe van a bűnözés veszélyeinek kitett idősek, és családok sorsának megóvásában. A miniszter támogatja a L.É.T egyesület által működtetett önkéntes látogatói háló kiterjesztését a város teljes területére, ami a hatékony áldozatvédelem és jobban működő jelzőrendszer alapja.

Veresné Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, aki egyben az idősügyi területért is felel, elismerően nyilatkozott Kothencz, nyugdíjasokkal kapcsolatos programjáról. Az államtitkár külön köszönetet mondott Kothencz János munkájáért, aki a szépkorúakért, az elesettekért és az árva gyermekekért dolgozik hosszú évek óta.

Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár a szegedi szociális gyakorlatközpontú duális képzés megvalósításának kapcsán kijelentette: „A duális képzés bevezetésében különösen fontos szerepet kaphat Szeged, ha olyan kiváló szociális szakember lesz a polgármestere, mint Kothencz János, mert érti, milyen előnyökkel járhat ez a város számára. Az egyetemmel tervezett együttműködést kiváló gondolatnak tartom” – fogalmazott.

Czibere Károly, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, a szociális életpálya modell közeli bevezetését jelentette be Szegeden. Ez azt is jelenti, hogy a szociális területen dolgozók, végre megkaphatják azt a bérfejlesztést, amit már régen várnak. Kothencz maga is tagja azon szakmai munkacsoportnak, amely eredményei okán ez a bejelentés megtörténhetett. A szegedi szociális szakdolgozók még ennél is több elismerést kapnak, hiszen a Szeged Szolgálatában kártya használatával számos szolgáltatáshoz juthatnak majd hozzá kedvezményese.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, egyetért Kothencz civil szervezeteket érintő stratégiájával. A polgármesterjelölt programjában 200 milliós civil alap létrehozása szerepel, ami azért is elismerésre méltó, mert a jelenlegi városvezetés civil ifjúsági kerete jóformán még az 5 milliót sem éri el. A szegedi civil szervezetek joggal elégedetlenek a város mostani civil támogatási rendszerével. Az egyházak sincsenek méltó módon megbecsülve. „ A Kothencz János által tervezett emelés negyvenszeres, ami arról tanúskodik, hogy a civil szervezetek munkáját komolyan veszi. Össze sem hasonlítható ez azzal a mentalitással, amit a jelenlegi városvezetés felmutatni volt képes.” – mondta az államtitkár.

Rákossy Balázs a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért felelős államtitkára szerint nagyságrendekkel több támogatáshoz juthatnak azok a települések, ahol az önkormányzat és a vállalkozók együttműködnek. Kothencz János várospolitikája erre épül. Az államtitkár elmondta: „Szeged szerencsés helyzetű, egy helyen van a harcra edzett kis- és középvállalkozói réteg, mellette a világhírű egyetem, mely a tudásbázist tudja a gazdaságfejlesztéshez hozzátenni, és a nemzetközi vállalatok beruházásai, melyek az országban egyedülálló. Az ELI-nek a tudományos szerepe mellett a foglalkoztatás terén sem elhanyagolható mértékű szerepe lesz a térségben.”

Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára egyetért Kothencz Jánossal abban, hogy a korábbi évek nem hoztak áttörést Szeged számára, a tartós munkahely teremtésben. Megerősítve Kothencz elképzeléseit, egyértelművé tette, hogy Szeged városának jóval komolyabb lehetőségei lehetnek a jövőre nézve mindahhoz képest, amit eddig tapasztaltak a szegedi emberek.

Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár támogatandó elképzelésnek tartja Kothencz János elképzelését az önerő nélküli energetikai felújításokra. „A kormány a lakosok terheinek könnyítéséért dolgozta ki a rezsicsökkentést is, melynek áldásos hatását éppen a közös költségek megemelkedése miatt nem érzékelhetik a panelprogramban résztvevő lakosok. Amennyiben a választók megtisztelik bizalmukkal Kothencz Jánost, olyan együttműködési megállapodást kíván kötni a felújítások során, amely életszerű megoldást kínál a problémára. Ezt a szándékot szaktárca a pályázatok kidolgozásánál figyelembe fogja venni” – mondta az államtitkár.

Szegednek nem szocialista végvárnak, hanem a Dél-Alföld gazdasági központjának kell lennie. Összefogva a helyi vállalkozókkal, az egyetemmel, a környék településeivel, együttműködve a kormánnyal.

A fejlődés kulcsa az Európai Uniós források idevonzása. Ebből teremtünk közös jövőt, mindenki számára előnyös feltételekkel.

Nemet mondunk a megszorításra, nemet mondunk az ésszerűtlen helyi adórendszerre, nemet mondunk a rossz ingatlangazdálkodásra, nemet mondunk a felelőtlen ígérgetésre, az ostoba számháborúra.

Kothencz programjának kiemelkedő vállalásai:

Cél, hogy minimum 200 milliárd forintot elérő nagyságrendű fejlesztés valósuljon meg Szegeden!

A sikeres gazdaságért:
- 7000 tartós munkahely létesítése – két választási ciklus alatt -, a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő fejlesztéseinek kiemelt támogatása, különös tekintettel a pályakezdő fiatalokra és munkanélküliekre.
- A szegedieket hozzuk helyzetbe: a fejlesztéseket és az önkormányzat részéről igénybe vett szolgáltatásokat elsősorban szegedi vállalkozások valósítják meg, ők kapnak munkát.
- Élelmiszer- és mezőgazdasági feldolgozó ipar visszatelepítése újraindítása Szegedre a térség településeivel együttműködésben
- Csökkenő építményadó, az üres önkormányzati ingatlanok kedvezményes használatba adása például induló vállalkozások számára is.

A családokért:
- Bölcsődei, óvodai férőhelyek számának növelése, bölcsődék építése, ahol szükség van rá, például Baktó, Szőreg városrészekben.
- Fészekrakó program indul, támogatjuk a fiatalok és fiatal családok lakáshoz jutását.
- A mintamenza program bevezetésével együtt jelentős költség hozzájárulás a diákok közétkeztetéséhez az általános és középiskolás fiatalok számára.
- Állandó szünidei táborok működtetése, közösségi házak létrehozása és fejlesztése.

A szépkorúakért:
- A „Szegedi nyugdíjasokért” kártya bevezetése a helyi szolgáltatások, termékek kedvezményes igénybevételére: – a nyugdíjba vonult szegediek számára.
- Ingyenes szemétszállítási szolgáltatás a nyugdíjasok és rászorulók részére.
- Állandó nyugdíjas klubok létrehozása minden városkerületben, valamint a lehetőség megteremtése, hogy termálvíz hasznosításra épülő, egészségügyi szolgáltatásokat is nyújtó fürdő és egészségházak épüljenek. Mert idős embertársainknak jövője is kell, hogy legyen.

Az élhetőbb Szegedért:
- Déli Tisza híd megépítése és egy európai színvonalú fedett uszoda felépítése.
- Külső és belső panelfelújítások, teljes körű belső épületgépészeti infrastruktúra felújítás (szellőzők, villamoshálózatok, liftek, stb.) lakossági önerő igénybevétele nélkül. Ez ügyben Kothencz János már egyeztetett a kormány szaktárca illetékeseivel a parlamentben.
- Energetikai fejlesztések és zöld beruházások a közösségi fogyasztás olcsóbbá tétele és a környezetvédelem érdekében valamennyi szegedi városkerületben.
- Közutak és a legkisebb eldugott útszakaszok teljes körű felújítása a csatolt városrészekben és kertvárosi kerületekben egyaránt. Vízelvezetés és csatornázás felújítása, korszerűsítése.
- A közlekedés-szervezés lakossági igények szerinti újragondolása: új útvonalak, új megállók, sűrűbb járatok.
- Önkormányzati bérleti jogú lakások bérleti díjainak drasztikus csökkentése.
- Az önkormányzat társasházi közös költségekben való felelősségvállalása.
- A kiskertesek, üdülőterületen élők gondjainak megnyugtató rendezése: a beépíthetőség 10%-ra emelése, ahol a jogszabályi feltétel engedi, ott lakóövezetté nyilvánítás.
- A közfeladatot ellátó intézmények előtti ingyenes parkolás. Más területeken a parkolási díjak csökkentése. A ma még fizetős 43-as elkerülő út használatának ingyenessé tételét szeretnénk a szegediek számára.
- A „Szeged szolgálatában” kártya bevezetése a szociális, egészségügyi, oktatási, nevelési, köztisztasági, közszolgálati, és közhasznú társadalmi területen dolgozók részére.
- Szegedi állandó lakosok számára jóval kedvezményesebb jegyárak a Szegedi Szabadtéri Játékok rendezvényeire, a szegedi fiataloknak kedvezmény a SZIN nyári programjaira, a szegedi családok részére méltányosabb belépő díjak a szegedi élményfürdőbe.
- Többek közt: A „Centrum gödör” megoldása, Szeged emblematikus helyeinek rendezése (Virág cukrászda, Kass szálló, stb).
- Arra törekszünk, hogy a szegedi emberek pénztárcájában több pénz maradjon. Együttműködve a kormányzattal, csökkenteni kívánjuk a lakosság terheit (társasházi közös költségek, parkolási díjak, szemétszállítási díj, stb.).

Mert a szegedi emberek valóban többet érdemelnek!