• Szeged város - 2014
  Kothencz János önkormányzati képviselő
 • Szeged Város
  Kothencz János önkormányzati képviselő
 • Szeged Város
  Kothencz János önkormányzati képviselő
 • Szeged város
  Kothencz János önkormányzati képviselő

Önéletrajz

Kothencz János életrajza

 

Kothencz János 1973. december 14-én született Kiskunhalason. Szüleit 3 hónapos korában elvesztette. Állami gondoskodásba került, csecsemőotthonban, majd intézetekben nevelkedett. Általános iskolai tanulmányait Hajóson végezte.
Az intézeti évek alatt korán felfigyeltek a jó eszű, tehetséges kisgyermekre. Pártfogója dr. Foltán József adta kezébe először azokat a könyveket, melyek felkeltették érdeklődését a kultúra és a történelem iránt. Támogatója szellemi útmutatásával küzdötte le a környezetében uralkodó céltalanságot és reménytelenséget.

Abból a sok százas közösségből azokhoz a kevesekhez tartozott, akik továbbtanultak és leérettségiztek. Küzdelmek árán formálta önmagát, alakította ki jövőképét. Sportolt, tanult, zenélt és írogatott.

Középiskolás évei kezdetén ismerte meg Podmaniczki Imre atyát, izsáki plébánost, aki azóta is lelki vezetője. Az érettségi megszerzését követően Szegedre költözött, és megkezdte teológiai tanulmányait a Szegedi Hittudományi Főiskolán. 1998-ban szerezte első diplomáját. Még a teológusi évek alatt egy szociális gyakorlat keretében ment el az egyik szegedi nevelőotthonba, ahol ráébredt arra, hogy segítenie kell sorstársainak. 1996-ban alapította meg az ÁGOTA® (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) karitatív közösséget, mely azóta országos szervezetté nőtte ki magát.

A diploma megszerzését követően nevelőtanár lett ugyanabban a gyermekotthonban, és emellett folyamatosan tanult. Elvégezte a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola pedagógia szakát, majd az SZTE Bölcsésztudományi Karán abszolválta a szociológia szakot. Később a Gál Ferenc Főiskola Egyetemi fakultásán szerzett egyetemi diplomát.

Csaknem 15 évnyi felső oktatási tanulmányok mellett folyamatosan küzdött a sorstársaiért és az ország valamennyi megyéjében elindította az ÁGOTA®-t Napjainkra közel 10.000 gyermeket támogatnak. Ma már a munkája és a hivatása is a gyermekvédelem, több ezer olyan gyermek biztonságos, testi-lelki fejlődéséről gondoskodik, akiknek ugyanezt a saját családjuk nem tudta biztosítani.

Az állami- gyermekvédelmi- gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok életállapotának és problémáinak megoldását célzó, terapeutikus alapú pedagógiai rendszertant dolgozott ki. A hatékony módszert KÁSZPEM® néven az állam is elismerte. A metodikát és szemléletrendszert napjainkra már főiskolai kurzusokon és a szociális szakvizsga rendszerben is oktatják, sőt az utóbbi években már Németországban és Bulgáriában is ismertté vált és bevezetésre került.

Kothencz János nemcsak a családból kiemelt gyermekekkel való foglalkozás emberi és szakmai színvonaláért harcol. Szegeden 15 éve, egy éjszakai és nappali játszóház programot is elindított a kallódó fiatalok megmentésére, hogy ne kerüljenek intézetekbe. Ebben a karitativitásban ébredt rá arra is, hogy közvetlen lakókörnyezetében nemcsak ezek a fiatalok, hanem családtagjaik is komoly nehézségeket élnek meg. Világossá vált számára, hogy nem csupán a kallódó fiatalokhoz kell eljuttatnia segítségét, hanem az őket közvetlenül körülvevő környezettel és a fiatalok családjaival is törődnie kell.

Ezért, 2009-ben életre hívta a L.É.T – Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulását, vagyis azt a lakótelepi önkéntes mozgalmat, melynek napjainkra már több nyugdíjas klubja, szociális védőháló rendszere, és számtalan közösségépítő programja létezik. Több ezer lakótelepen élő embertársát támogatja. Mindezt jó érzéssel boldogan vállalja és sok százan követik őt ezen az úton, hiszen mint mondja, „azok vagyunk, akikért kiállunk…”

Ma a Szeged-Csanádi Egyházmegye Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főigazgatója. Egy 9. emeleti panellakásban lakik Tarjánban. Kenyérkeresete jó részét rendszeresen jótékonyságra fordítja. Szeretettel neveli 8 éves kisfiát, Bercikét és fogadott fiát, akit 16 évvel ezelőtt állami gondoskodásból emelt ki. Zsoltot, aki családalapítás előtt áll, ugyanúgy fiának tekinti, mint édesgyermekét.

2005-ben Magyarország példaképdíjat (Pannon GSM) kapott, majd 2009-ben Kerkai díjat (KIFE) ésa Csongrád Megyei Önkormányzat által alapított Csongrád Megye Szociális Ellátásáért díjat vette át. 2011-ben ő kapta a megye Príma díját (VOSZ), később pedig 2013-ban Magyarország Köztársasági Elnökétől a Magyar Arany Érdemkeresztet.

Kothencz János minden olyan díját, amivel pénz is járt, maradéktalanul a családból kiemelt gyermekek támogatására fordította.